תנאי שימוש ורכישה

ברוכים הבאים לאתר  Nayax("האתר"). האתר פועל בכתובת האינטרנט https://www.nayax.co.il  תנאים אלה מפרטים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת כל מוצר או שירות באמצעותו (להלן יחדיו: "המוצרים").

אנא קרא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה (כהגדרתה להלן). השימוש באתר, לרבות הזמנת מוצרים באמצעותו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות 

והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים. כמפורט להלן, השימוש באתר מותר למשתמשים בגירים, בני 18 ומעלה בלבד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותיו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון חכם, מחשבי לוח וכיו"ב). 

תשומת ליבך כי השימוש באתר מחייב חיבור של מכשיר הקצה שלך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם.

מי אנחנו?

את האתר מנהלת ומפעילה חברת נייאקס ריטייל בע"מ, ח.פ. _____________, שכתובתה ___________________________ ("החברה").

האתר מכיל מידע על החברה ועל הפתרונות שהיא מציעה בתחום התשלומים הממוחשבים, וכן מציע למכירה את מוצרי החברה, לרבות קופות רושמות ממוחשבות ומסופי אשראי וכן מוצרים נלווים.

האתר כולל בנוסף גם בלוג הכולל כתבות וכן מידע מקצועי רב על אודות עולם התשלומים ומכשירי התשלום ללא מזומן. 

הזמנות לרכישת מוצרים שתבצע באמצעות האתר ייעשו לפי תנאים אלה. בכל שאלה הנוגעת לאתר, המוצרים, הזמנות ובירורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס צור קשר  באתר, או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני online_orders@nayax.co.il או באמצעות הטלפון למספר 5046*, ונעשה את מירב המאמצים לטפל בפנייתך בהקדם.

משלוח מידע ותוכן פרסומי 

לאחר שמסרת את פרטיך באתר (באמצעות מנגנוני וטפסי יצירת הקשר, או בעת רכישת מוצרים) ובכפוף להסכמתך, החברה תהא רשאית לשלוח אליך עדכונים, בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת ובכלל זה עדכוני תוכן, עלוני מידע, סקרים, מידע על שירותים ומוצרים (של החברה ושל אחרים), מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אלייך החברה ו/או מי מטעמה. תשומת ליבך כי גם במידה ותסרב לקבל דברי פרסומת, החברה תוכל להמשיך ולפנות אליך בהודעות בעלות אופי תפעולי הנוגעות לפעילותך מול החברה.

למי נספק את המוצרים?

התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבגירים בני 18 ומעלה בלבד, או לכל תאגיד רשום או אישיות משפטית חוקית אחרת. באישורך את התנאים האלה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. במידה ואינך בן 18 ומעלה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. 

אנו נספק לך את המוצר שהזמנת באמצעות האתר לאחר שהשלמת את תהליך הרכישה במלואו, ככל שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי, במידה ובבעלותך כרטיס אשראי ו/או חשבון PayPal או Bit תקף שניתן לחייבו ולסלוק בישראל, ולאחר שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס ו/או PayPal או Bit, אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. ניתן להשלים את עסקת הרכישה גם באמצעות הזמנה טלפונית או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של החברה.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר, במקרים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי –

 • אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסרת במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה;
 • אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מהוראות תנאים אלה, תנאיו של אילו מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות אחר שעשויה החברה להציע;
 • אם אתה חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות בה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אם חברת כרטיסי האשראי, PayPal או Bit לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה ניצור איתך קשר ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, הינך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים, בהתאם לנסיבות ולהוראות הדין.

לאילו אזורים ניתן להזמין?

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים עמה אנו עובדים, לפי המקרה ("אזורי החלוקה"). אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא נהיה חייבים לספקה. ככל ומשלוח לכתובת המבוקשת כרוך בעלות נוספת מסיבה כלשהי, הדבר יצוין במפורש באתר.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר

לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים האישיים שתבקש ממך החברה. פרטים אלה עשויים לכלול את שמך המלא, שיטת המשלוח , כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך ההזמנה לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע הרכישה והן ביחס לפרטי האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר איתך ו/או עם הנמען. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

החברה לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר , המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה והמסמכים המחייבים.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים

החברה רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, החברה מתחייבת להודיעך על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרת ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, החברה תבטל את הזמנתך ותזכה את אמצעי התשלום שלך. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

סל הקניות

מוצרים שאתה מעונין להזמין באתר יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר איתך ולמשלוח המוצרים. החברה לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. 

אם לא תקבל פניה מהחברה תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ שתפנה אל החברה. אנו נשתדל לברר ככל הניתן את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה, או ביטולה ככל ותבקש זאת.

פרטים אישיים

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לנמען. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים בידי החברה.

טופס יצירת קשר מקוון

החברה מאפשרת לך לפנות אליה גם באמצעות  טופס מקוון ליצירת קשר המצוי באתר או בכתובת מייל online_orders@nayax.co.il. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: מספר הזמנה, שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הפרטים שתמסור בעת הפנייה יישמרו במאגר המידע של החברה וייעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

מועדי אספקה

החברה תפעל כמיטב יכולתה כדי לספק את המוצרים במהירות המרבית. מוצרים שקיימים במלאי ישלחו במהלך ארבע עשר (14) ימי העסקים שלמחרת (לא כולל ימי שישי ושבת, חגים, ימי שבתון ומועדי ישראל) מועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי, או במועד אחר שצוין בהזמנה, ויסופקו באמצעות חברת משלוחים מטעם החברה, בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, אזורי החלוקה ובהתאם לדין. 

במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מסיבות של כוח עליון.

מחירים

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים אינם כוללים מע"מ, דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, אם מע"מ חל לפי הדין, ובהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי).

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

לתשומת לב: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי החברה.

החברה איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PayPal, או Bit. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה. לחילופין יהיה עליך למסור לנו את פרטי חשבון ה-PayPal או ה-Bit המשמש אותך.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אליך אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, , תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. 

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם לחברה דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרת לרכוש. התעריפים המלאים של דמי המשלוח מחושבים באתר, בהתאם לאזורי החלוקה. ככל ומשלוח לכתובת המבוקשת כרוך בעלות נוספת, הדבר יצוין במפורש באתר.

לחילופין, תוכל לאסוף את המוצרים שהזמנת ממשרדי/מחסני החברה בכתובת אריק איינשטיין 3, הרצליה.

החברה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה על-ידי מסירת פרטי אמצעי התשלום.

התקנת המוצרים

לאחר השלמת רכישת המוצרים, אנו ניצור עמך קשר באמצעות מספר הטלפון שמסרת לנו במהלך הזמנת המוצרים באתר על מנת לתאם את משלוח המוצרים  ואת התקנתם (לגבי מוצרים הנדרשים להתקנה). 

לצורך ביצוע ההתקנה והשימוש במוצר, אתה אחראי על חשבונך לכל אחד מאלה: (א) לרכוש כל תשתית הנדרשת לצורך ההתקנה והשימוש במוצר כגון תשתית אינטרנטית, סלולרית או קווית ובכלל זה לחתום על הסכמים מתאימים עם חברות התשתיות הרלוונטיות כגון חברות הסלולר וחברות האשראי והסליקה; (ב) להעמיד לרשות החברה את הגישה, הנתונים והמידע אשר יהיו דרושים לה לצורך התקנת המוצר. 

שירות ותחזוקה

לאחר קבלת המוצר והתקנתו, עליך להתקשר עם החברה בהסכם נפרד לצורך הפעלת השירות. הכל בהתאם למפורט בהסכם השירות ונספח שירות ותחזוקה

ביטול עסקאות והחזרת מוצרים

במהלך 14 ימים ממועד רכישת המוצרים, תהיה רשאי לבטל את את רכישת המוצרים מבלי שתחוייב במלוא עלות העסקה, וזאת בכפוף לתשלום דמי ביטול לחברה בסך של 30% מעלות המכשיר.

את הודעת הביטול תוכל למסור בטלפון 5046*, או בדוא"ל בכתובת online_orders@nayax.co.il.

עליך להחזיר את המוצרים לחברה על חשבונך, או לחילופין, לבקש מהחברה שישלחו שליח לאיסוף המוצרים והחזרתם על חשבונך (החברה רשאית לסרב לבקשה זו לפי שיקול דעתה). תשומת ליבך כי החברה רשאית לתבוע אותך בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בצבע, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. 

אחריות למוצרים

החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, או השירותים שקיבלת באמצעות האתר לוקים בדבר כלשהו, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו, בטלפון: 5046*, והחברה תטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן. ניתן ליצור קשר עם החברה גם באמצעות דואר-אלקטרוני או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת, כפי שהדבר יהיה מפורט בגוף האתר מעת לעת .

אחריותה המלאה והבלעדית של החברה היא להחלפת המוצר ו/או לתיקונו בהתאם לתנאים המפורטים במסמך תנאי השירות והתחזוקה.

החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו בקשר עם השימוש שלך ו/או של מי מטעמך במוצר.

על אף האמור בכל מקום אחר בתנאים אלה ובהוראות כל דין, מוסכם כי בכל מקרה: האחריות הכוללת של החברה לא תעלה על מחיר המוצר שבגינו נתבע הנזק.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של  החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד –

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. 

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

החברה עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא לחברה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי החברה, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו , עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובמסמכים המחייבים, אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל פעולה או שימוש שעשית באתר או בקשר לאתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לחברה להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. 

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

החברה תעשה כמיטב יכולתה שהאתר יהיה זמין לשימוש ויפעל באופן תקין בכל זמן. עם זאת, זמינות האתר ופעילותו התקינה תלויה במספר רב של גורמים ורכיבים כגון חומרה ורשתות תקשורת. החברה אינה מתחייבת שהאתר יפעל ללא הפרעות או תקלות, שיהיה זמין לשימוש בכל עת או חסין מפני חדירה בלתי מורשית או בעיות אבטחה אחרות.  החברה אף תהיה רשאית להפסיק מעת לעת את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור האתר. החברה תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויותיך לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה או כל אחד מתנאי המסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. 

בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר, על הזמנתך ועל תנאים אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה ו/או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

עודכן לאחרונה: באפריל 2021

מעוניינים בפרטים נוספים?

השאירו פרטים  בלחיצה על שליחה הנך מסכים/ה למדיניות שמירת הפרטיות.

  / 5.

  נאייקס ריטייל, החברה המובילה בענף הקופות הממוחשבות ומכשירי התשלום ללא מזומן. 

  מתן פתרונות מתקדמים לעסקים בהתאמה לעידן המודרני ולהרגלי הרכישה של היום, תוך שמירה על אבטחה מקסימלית. 

  חברת הבת של נאייקס, חברת דואלי בע״מ, מחזיקה ברישיון מספר 61214 למתן שירותים בנכס פיננסי (מורחב) וברישיון מספר 61213 למתן אשראי (בסיסי), בפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

  סליקה ופתרונות קמעונאיים מתקדמים
  דילוג לתוכן