מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: אפריל 2020

מדיניות זו ("המדיניות"), מתארת כיצד חברת דואלי בע"מ (""Nayax או "החברה" "אנחנו"), אוספת ומשתמשת במידע אישי אודות משתמשים ("המשתמש" או "אתה") אשר עושים שימוש באתר: https://www.nayax.co.il/ ("האתר") ו/או בשירותים אחרים שהחברה מציעה ("השירותים").

אנא קרא/י הודעה זו בעיון. השימוש באתר שלנו והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה או בשירותים.

מידע שאנו אוספים

מידע סטטיסטי

 1.  החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו'. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.

מידע אישי

 • במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת החברה, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שם וכתובת הדוא"ל.
 • במידה ובחרת לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף על מערכת פתרונות סליקת אשראי או בכל נושא אחרים לגבי השירותים שלנו, אנו נאסוף את המידע שמסרת לנו לצורך השארת הודעה, לרבות שם, דוא"ל, מספר טלפון, סוג העסק, שם העסק, מספר עוסק מורשה/ ח.פ., מיקום וסוג השירות המבוקש.

שימוש ב- Cookies

 • אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

שימוש שאנו עושים במידע

 • השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
  • תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.
  • לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האתר.
  • במידה והשארת את פרטיך, נעשה שימוש בפרטים בכדי לענות לך, להעניק לך תמיכה או לספק שירותים שביקשת.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

 • נאייקס כבית עסק אינה מעבירה פרטי אשראי של לקוח לצד ג'.
 • מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות עם שותפנו העסקיים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;
  • בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה;
  • במקרים של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.

אבטחת מידע

 • החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור שיווקי

 • במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהחברה, נשלח אליך מידע, הצעות ופרסומים הקשורים לפרסום של Nayax. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת:support@nayax.com.

מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי

 • את/ה רשאי/ת לעיין במידע אישי אודותיך. תוכל/י לעשות זאת על ידי משלוח דוא"ל לכתובת: privacy@nayax.com.
 • במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא"ל בנושא.

שמירת מידע אישי

 1. אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת: להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל.
 2. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

פניה אלינו

לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל privacy@nayax.com.

/ 5.

נאייקס ריטייל, החברה המובילה בענף הקופות הממוחשבות ומכשירי התשלום ללא מזומן. 

מתן פתרונות מתקדמים לעסקים בהתאמה לעידן המודרני ולהרגלי הרכישה של היום, תוך שמירה על אבטחה מקסימלית. 

חברת הבת של נאייקס, חברת דואלי בע״מ, מחזיקה ברישיון מספר 61214 למתן שירותים בנכס פיננסי (מורחב) וברישיון מספר 61213 למתן אשראי (בסיסי), בפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

סליקה ופתרונות קמעונאיים מתקדמים
דילוג לתוכן